Unschooling

Rådgivning til private

Rådgivning til private

 

Planlægger du at hjemmeundervise men mangler viden eller inspiration til at komme i gang? Hjemmeunderviser du allerede men er stødt ind i problemer med f.eks. undervisningen eller tilsynet?

Kontakt mig for at høre nærmere

 

widget 2

Rådgivning til kommuner og TILSYN

Rådgivning til kommuner og institutioner

 

Jeg rådgiver kommuner og tilsynsførende om hjemmeundervisningens baggrund, kultur og praksis. Herudover yder jeg vejledning i tilsyn og evaluering af hjemmeundervisning.

Kontakt mig for at høre nærmere

 

widget 3

RÅDGIVNING TIL INSTITUTIONER

Kommer snart

 

Mange skoler søger didaktisk og teoretisk inspiration i unschooling som grundlag for en anderledes tilgang til undervisning. Jeg rådgiver både private og offentlige institutioner i implementering af læringsformen. 

Kontakt mig for at høre nærmere

 

Jeg tilbyder

UNSCHOOLING SOM SPRINGBRÆT TIL BEDRE LÆRING

Unschooling  rummer en lang række perspektiver der kan anvendes i alle læringsmiljøer - også inden for institutionelle rammer.

Læs mere

DIDAKTIK I ØJENHØJDE

Læring forudsætter ikke frihed, men læring trives bedst i frie omgivelser. Hvordan åbner du undervisningen og møder dine elever dér, hvor de er?

Læs mere

AUTENTISKE FÆLLESSKABER

Den autentiske deltagelse i et fællesskab er karakteriseret af et ønske om at ville være med.

Læs mere

Om mig

Morten Holmstrup

Som medstifter og mangeårig formand af foreningen Fri Læring samt næsten 10 år som hjemmeunderviser af 2 børn har jeg været én af de bærende kræfter i hjemmeundervisningens udbredelse i Danmark.

Jeg har en pædagogisk kandidat fra Århus Universitet. Man kan læse mit kandidatspeciale her: Unschooling: Selvstyret læring i det 21. århundrede

Jeg er oprindeligt bibliotekar. Sideløbende med mit omfattende frivillige engagement har jeg dog hovedsageligt beskæftiget mig med IT og udviklet løsninger for kunder som Coop, Waoo, Kvinfo, Cochlear og m.fl.

Jeg har medvirket i en lang række interviews og artikler i forbindelse med unschooling og hjemmeundervisning gennem årene. Mange er desværre ikke online, men her følger et udpluk:

Information: Forældre vælger det frie børneliv til – og skolen fra

Metier: ‘Unschooling’ skifter karakterer og håndsoprækning ud med tvangsløs livslæring

Århus Universitet: Leg og læring i fokus på CounterPlay 15

Midtjyllands Avis: Når læreren hedder »mor« eller »far«

Berlingske: »Jeg synes ikke, at et rigtigt liv er at være inde på en legeplads med mure omkring hele dagen«

Radio 24/7: Reporterne (om unschooling)

Jeg bor i Helsingør med min kone og 2 børn.