Tilsyn med hjemmeundervisning

Jeg har flere års erfaring med at føre tilsyn med hjemmeundervisning for kommuner og skoler og tager gerne ud til hele Danmark.

Mit indgående kendskab til lovgivningen på området samt nyeste forskning om undervisning og didaktik danner basis for et professionelt tilsyn, som har til formål at sikre, at hjemmeundervisningen er forsvarlig og står mål med folkeskolen.  

Jeg har speciale i tilsyn med 2-sprogede familier.

Sådan gør jeg

Indledningsvist afholder jeg et møde med hjemmeunderviserne, hvorunder tilsynets forløb aftales.

Tilsynet forløber typisk over 1-2 timer og afholdes i hjemmet med mindre andet aftales.

For at afdække om undervisningen lever op til lovens krav ser jeg bla. nærmere på dokumentation, pædagogiske og didaktiske metoder og barnets faglige og dannelsesmæssige progression.  

Pga. min erfaring og baggrund er jeg ofte i stand til at vejlede familien og komme med individuelt tilpassede råd til, hvordan de opfylder undervisningspligten på en måde, som både harmonerer med deres metodefrihed og lovens krav og forventninger til dem. 

Efter hvert tilsyn udarbejder jeg en fyldig tilsynsrapport, som indeholder en grundig beskrivelse af hjemmeundervisningen med eksempler på læring, didaktiske metoder samt en beskrivelse af, hvordan den demokratiske dannelse og barnets alsidige faglige udvikling tilgodeses. 

Kontakt mig for en uforpligtende snak