Privat tilsyn

Det er kommunalbestyrelsen, som har pligt til at føre tilsyn, og i mange kommuner udføres det af den distriktsskole, som den hjemmeundervisende familie hører til.

Men sommetider kan der opstå situationer, hvor et privat tilsyn kan være gavnligt. Det kan f.eks. skyldes, at man ikke har haft et kommunalt tilsyn endnu og ønsker at være velforberedt. Det kan også skyldes, at man er uenig i det tilsyn, man har fået og ønsker en anden vurdering.

Dette tilsyn skal ikke opfattes som et alternativ til det, som kommunen ifølge loven skal føre. Det kan blot være et supplement, som kan afdække hjemmeundervisningens forsvarlighed, hvis der er opstået tvivl om rimeligheden af det kommunale tilsyn. 

Har du en tvist med kommunen vedrørende din hjemmeundervisning, er du altid velkommen til at kontakte mig for at høre, om jeg vil kunne hjælpe.

Sådan gør jeg

Når jeg kommer til jer, er mit formål først og fremmest at være uvildig i min vurdering af jeres hjemmeundervisning. 

Før mødet vil vi tale sammen og afklare forløbet af tilsynet, således at det tager de nødvendige hensyn til jeres barn samt situationen. Tilsynet skal udføres i et samarbejde mellem os, og derfor er det vigtigt at forventningsafstemme og tilrettelægge forløbet på forhånd. 

For at afdække om jeres undervisning lever op til lovens krav ser jeg bla. på jeres dokumentation, pædagogiske og didaktiske metoder og barnets faglige og dannelsesmæssige progression.  

Hvis I har behov, kan jeg også rådgive om forskellige aspekter af hjemmeundervisning. Min rådgivning tager altid udgangspunkt i hvordan I opfylder undervisningspligten på en måde, som både harmonerer med jeres metodefrihed og lovens krav og forventninger til jer. 

Efter tilsynet udarbejder jeg en fyldig tilsynsrapport, som indeholder en grundig beskrivelse af hjemmeundervisningen med eksempler på læring, didaktiske metoder samt en beskrivelse af, hvordan den demokratiske dannelse og barnets alsidige faglige udvikling tilgodeses. Denne får I til gennemsyn og kommentering inden den endelige udfærdigelse for at sikre, at eventuelle misforståelser kan rettes til.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om mulighederne.