Persondatapolitik

I det følgende beskrives sctmariae.dk's politik omkring håndtering af persondata og personfølsomme oplysninger.

For detaljer vedrørende indsamling af cookies, se vores side om cookies.
 

1. Hvad er formålet med denne politik?

sctmariae.dk lægger meget vægt på, at det er helt tydeligt, hvordan vi behandler dine oplysninger. Desuden er vi forpligtet til at leve op til EUs databaeskyttelsesforordning.

 

2. Hvad er persondata?

Persondata er de informationer, der kan bruges til at identificere en fysisk person. Det kan være navn, adresse, telefonnummer, mailadresser, fødselsdato, billede osv. Det kan også være personfølsomme oplysninger om f.eks. helbred, seksuelle forhold, etnisk oprindelse og mange andre ting.

 

3 Hvordan behandler mortenholmstrup.dk persondata?

3.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer med det formål at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

3.2 Når du køber et produkt, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere samt for at kunne kontakte dig i forbindelse med din bestilling. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab, samt foretage målrettet markedsføring. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at kunne forhindre svig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og telefonnr. med det formål at kunne varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

3.4 Når du opretter en brugerprofil, bliver du bedt om at oplyse fx navn, adresse, e-mailadresse. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger, vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret. Retsgrundlaget for behandlingen er EU-Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du kan ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

3.5 Når du kommunikerer med os, indsamler vi de oplysninger du selv angiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., samt indholdet af din henvendelse. Denne behandling af oplysninger sker med det formål, at vi kan levere den bedst mulige kundeservice. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

3.6 Når du besøger vores Facebook-sider, indsamler og behandler vi og Facebook oplysninger (delt dataansvar) fx kontaktoplysninger typisk i form af navn. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

 

4 Hvor opbevarer mortenholmstrup.dk dine persondata?

Da mortenholmstrup.dk som næsten alle andre websites består af filer og en database, gemmes nogle af disse anonymiserede data i en database. Alt vores indhold ligger på en server i Tyskland, inden for EU. Vi har en såkaldt databehandler-kontrakt med det firma, der opbevarer vores data - Host Europe GmbH. Du kan læse mere om Hosteurope på denne side. Du kan også få udleveret vores databehandleraftale med Hosteurope.

Nogle få oplysninger vil som blive delt med Google Analytics, som anonymiserer disse data.

Kopi af Google LLC's certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Data er ikke er tilgængelige for andre end mortenholmstrup.dk og databehandleren.  

 

5 Hvor sikkert opbevarer mortenholmstrup.dk mine data?

mortenholmstrup.dk har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger bliver slettet, offentliggjort, misbrugt eller i øvrigt behandles i strid med dansk lovgivning.

Disse foranstaltninger inkluderer bla.:

- at vores website og database er krypteret.

- at der tages daglige backups af al data inkl. dine personlige data.

- at vi har en intern datapolitik, som eventuelle samarbejdspartnere forpligter sig til at følge

- at al kommunikation med vores databehandlere sker via krypterede forbindelser og med anvendelse af stærke passwords.

 

6 Hvem deler sctmariae.dk dine oplysninger med?

Vi deler oplysninger om dig med:

1. Vores databehandler, se afsnit. 4.

2. Google Analytics, se afsnit 4.

3. Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

 

7 Videregiver mortenholmstrup.dk oplysninger til andre?

mortenholmstrup.dk behandler persondata fortroligt.
Bortset fra de i afsnit 6 udspecificerede omstændigheder videregiver vi aldrig persondata til personer eller virksomheder udenfor mortenholmstrup.dk uden dit specifikke samtykke.

 

8 Sociale medier

Til mortenholmstrup.dk er knyttet en Facebook-side.

mortenholmstrup.dk indsamler og lagrer ikke data om dig fra Facebook uden dit eksplicitte samtykke.

Du skal dog være opmærksom på, at en virksomhed som Facebook har sin egen persondatapolitik, som vi altid vil anbefale dig at sætte dig ind i før du benytter dem.

 

Dine rettigheder

9.1 For at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

9.2 Indsigtsretten

9.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

9.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@mortenholmstrup.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

9.3 Retten til berigtigelse

9.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

9.4 Retten til sletning

9.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

9.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

9.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

9.6 Retten til dataportabilitet

9.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

9.7 Retten til indsigelse

9.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

9.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser.

9.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

9.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. 

9.9 Retten til at klage

9.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00

9. Sletning af persondata

9.1 Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden anonymiseres, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 2 år.

9.2 Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden vil som udgangspunkt blive anonymiseret 2 år efter ordren er afsluttet eller annulleret. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

9.3 Oplysninger indsamlet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

9.4 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, vil vi automatisk slette såfremt du ikke har gjort brug af hjemmesiden eller haft et aktivt medlemskab i 2 år.

9.5 Oplysninger indsamlet i forbindelse med, at du har kommunikeret med os, vil som udgangspunkt blive anonymiseret 2 år efter, at du har rettet henvendelse til os. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav.

9.6 Da de personoplysninger der afgives ved besøg på vores Facebook-sider, afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer.

 

10 Hvordan kontaktes mortenholmstrup.dk?

Morten Holmstrup er ansvarlig for behandlingen af persondata på mortenholmstrup.dk.

Ønsker du at slette eller rette oplysninger, vi har registreret om dig, eller har du spørgsmål til mortenholmstrup.dk, er du altid velkommen til at kontakte os:

mortenholmstrup
Drosselvej 15
3000 Helsingør

kontakt@mortenholmstrup.dk

Du kan holde dig orienteret om den politik, der til enhver tid gælder, ved at klikke dig ind på ”Persondatapolitik” på mortenholmstrup.dk.