Unschooling som springbræt til bedre læring

Unschooling som springbræt til bedre læring

Unschooling er en form for hjemmeundervisning, men den rummer en lang række perspektiver der kan anvendes i alle læringsmiljøer - også inden for institutionelle rammer.


Unschooling repræsenterer nemlig et læringssyn, der rummer nøglerne til mange af de elementer vi vægter højt i forbindelse med didaktik, trivsel og dannelse på det nordiske uddannelsesområde.


Unschooling

Unschooling tager bla. udgangspunkt i følgende forståelser:

 • Vi lærer alle hele tiden
 • Vi opsøger konstant læring
 • Den lærende bør føle ejerskab over sin læring
 • Intern motivation (lyst, interesser, autonomi) styrker læringsudbyttet
 • Ekstern motivation (karakterer, præmier, klistermærker) skader læringsudbyttet
 • Tillid er en forudsætning for læring
 • Vi bør guide den lærende i stedet for at dirigere


Den frie, lystbetonede og tillidsbaserede læring er et paradigmeskift inden for den didaktik og pædagogik, der praktiseres de fleste steder, da den vender ryggen til hidtidige antagelser om hvad der styrker motivationen hos de lærende. Behovet for eksterne motivatorer - pisk og gulerod - forsvinder og i stedet omdanner meningsfuldhed og intern motivation læringen til at være belønning i sig selv.


Selv om det umiddelbart kan virke vanskeligt at implementere elementer af unschooling inden for mere traditionelle didaktiske rammer er det bestemt muligt. Tankerne bag unschooling kan anvendes som et effektiv springbræt til at skabe et læringsmiljø, der sætter læring og trivsel i fokus.


Med mange års praktisk erfaring og et bredt fagligt-teoretisk fundament tilbyder jeg oplæg, inspiration, sparring og rådgivning, der kan hjælpe med at styrke læringsmiljøet.


Målet er:

 • Øget motivation hos både underviseren og den lærende
 • Meningsfuld læring og undervisning
 • Udnyttelse af uformelle og selvstyrede læreprocesser
 • Livslang, kontekstuel og praksisnær læring
 • Favnelse af det 21. århundredes kompetencekrav
 • Bedre udnyttelse af læringspotentialet
 • Risikovillig, tillidsbaseret didaktik
 • Implementering af praksisfællesskaber - vi lærer sammen
 • Refleksion over egen rolle i læreprocessen


Kontakt mig for en uforpligtende samtale