Autentiske fællesskaber

Fællesskaber

Praksisfællesskaber har været et buzzword inden for bla. uddannelse, socialvidenskab og erhvervslivet siden Etienne Wenger og Jean Lave satte begrebet i fokus med deres bog om situeret læring i start-90erne.

Kort sagt og meget forsimplet handler det om at lære med og af hinandens samlede fælles ressourcer, viden og erfaringer. Det gør vi gennem deltagelse i mere eller mindre uformelle interessefællesskaber.

Som andre læringsteoretikere før dem pointerer den situerede læring, at læring opnås bedst gennem deltagelse end via de abstraktioner af viden vi bliver præsenteret for i mere traditionel tavle-undervisning.

Udfordringen for undervisningsinstitutioner er, at praksisfællesskaber ofte er situerede i mere uformelle sammenhænge, der ikke umiddelbart respekterer mere formelle fysiske eller psykiske afgrænsninger. Vi opsøger primært læring ud fra egen nysgerrighed og engagement - ikke ud fra hvad vi dikteres ovenfra.

Det er dog ikke en umulig udfordring at skabe...

 

...et læringsrum med plads til alle

For at skabe et læringsrum, der kan rumme praksisfællesskaber kræver det først og fremmest en vilje til at tænke i utraditionelle og potentielt transformerende baner.

Det handler om at identificere og kultivere de lærendes autentiske interesser og passioner. I stedet for at fortabe sig i prædefinerede sociale grupperinger kan det være konstruktivt og potentielt frigørende for fællesskabet at indtage en ikke-dømmende og inkluderende holdning over for uformelt opståede fællesskaber.

Det er vigtigt at huske, at meningsfulde fællesskaber ikke lader sig forcere. Den legitime deltagelse i et fællesskab er karakteriseret af et ønske om at ville være med.

Derimod kan man både skabe et læringsmiljø, der indbyder og inspirerer spontane fællesskaber eller endog starte sine egne praksisgrupper, hvor deltagelse ikke er påkrævet men hilses velkommen.

Hermed ansporer man ikke blot den lærende til at tage ejerskab over sin egen plads i fællesskabet men åbner også for kooperative og kompetenceskabende læreprocesser.


Dannelse via autentiske fællesskaber

Mange har i de senere år advaret om, at den pædagogiske, menneskelige og kulturelle dannelse vi traditionelt har vægtet højt i uddannelsessystemet gennem mange år er i fare for at blive nedprioriteret i forhold til mere målbare og præstationsorienterede resultater.

Et frit og favnende læringsrum, der inviterer til praksisfællesskaber, er en smeltedigel for de egenskaber vi ofte forbinder med dannelse. I de autentiske frivillige fællesskaber trives selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet.

Samtidig har deltagelse i interessefællesskaber et stort potentiale for at fremme engagement i demokratiske processer og kritisk tænkning.

Kontakt mig for at høre mere om, hvordan vi sammen kan...

 

  • kontekstualisere læring i åbne læringsrum
  • skabe muligheder for både konstruerede og ad-hoc praksisfællesskaber
  • anvende fællesskaber til at dyrke det 21. århundredes kompetencer
  • fostre innovation og entreprenørskab via sociale læreprocesser

Kontakt mig for en uforpligtende samtale