Blog

En serie Instagram posts henvendt til hjemmeundervisere, som jeg lavede i løbet af oktober 2021, med inspiration og tips til dokumentation af hjemmeundervisning.
Jeg mødes ofte med spørgsmål om, hvad tilsynet med hjemmeundervisning "må" og "ikke må". Altså er det egentlig lovligt, det der forlanges af mig som hjemmeunderviser?
I anden del af min serie af artikler om tilsyn med hjemmeundervisning skriver jeg om "forvarlig undervisning". Hvad betyder det, og ikke mindst: hvordan sikrer man som tilsynsførende, at undervisningen er forvarlig?
I den første af en række artikler om tilsyn med hjemmeundervisning stiller jeg skarpt på et af de vigtigste krav i loven. At undervisningen skal "stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen".
Det nytter ikke noget at forsøge at genskabe skolen i hjemmet. Man bør i stedet udnytte, at der i hjemmet findes nogle unikke ressourcer, som åbner op for nye og spændende læreprocesser.
For at skabe et læringsrum, der kan rumme praksisfællesskaber kræver det først og fremmest en vilje til at tænke i utraditionelle og potentielt transformerende baner.
Unschooling er en form for hjemmeundervisning, men den rummer en lang række perspektiver der kan anvendes i alle læringsmiljøer - også inden for institutionelle rammer.