Professionelt tilsyn med hjemmeundervisning

Udgivet den 29-03-2020

Jeg har i en årrække ført tilsyn med hjemmeundervisere som ekstern tilsynsførende i en række danske kommuner.

Årsagen til, at kommuner eller skoler hyrer mig til opgaven er ofte, at jeg i kraft af min uddannelse og erfaring kan bidrage med en unik indsigt på et område, som kan være en vanskelig opgave.

"Jeg har haft stor glæde af mit samarbejde med Morten i forbindelse med tilsyn af hjemmeundervisning af en elev fra vores skole. Morten er både grundig og dygtig til sit arbejde, og jeg har været helt tryg ved hans vurdering af elevens udbytte af hjemmeundervisningen. Ydermere har forældrene været glade for samarbejdet med Morten, og deres fælles sparring har været et stort plus i Mortens arbejde"

Claus Møller, Skoleleder
Stengård Skole

Min tilgang

Hensigten med tilsyn er at sikre, at hjemmeundervisningen er forsvarlig og svarer til, hvad der normalt forventes i folkeskolen, jvf. kapitel 8, §35 i Friskoleloven samt Undervisningsministeriets definition af stå-mål-med kravet, som udtrykker, at barnet efter endt undervisning skal have de samme muligheder for at fortsætte i uddannelsessystemet som jævnaldrende folkeskoleelever.

Min tilgang sigter på at afklare:

  • Undervisning: metode, indhold og eventuelt værdigrundlag
  • Berørte fagområder
  • Dokumentation af undervisningen
  • Demokratisk dannelse
  • Barnets alsidige faglige udvikling
  • Fremtidsudsigter
  • Eventuelle udfordringer

Det er vigtigt at understrege, at hjemmeundervisning kan se meget forskellig ud. Nogle hjemmeundervisere har en akademisk tilgang til undervisningen med skema og pensum, andre benytter sig af en mere eklektisk eller organisk tilgang og endelig er der mange, som finder en metode, der passer til deres pædagogiske og personlige overbevisninger. 

Som tilsynsførende består opgaven i at sikre, at undervisningen er forsvarlig og står mål med, hvad der kræves i folkeskolen samtidig med, at man respekterer den fri undervisningsret.

Min metode

Jeg arbejder udpræget dialogisk i mit arbejde med tilsyn. I modsætning til f.eks. tilsyn med friskoler er det praktisk meget vanskeligt at overvære undervisning i hjemmet, så min metode tager udgangspunkt i samtaler med underviser og børn.

Kronologisk forløber et tilsyn således:

  1. Indledende møde mellem tilsynsførende og hjemmeundervisere, hvor tilsynet behovsafstemmes og praktiske oplysninger aftales. Mødet kan foregå i hjemmet, på den lokale distriktsskole eller hos kommunen.
  2. Tilsynsmøde i hjemmet af 1-2 timers varighed.
  3. Tilsynsrapport udfærdiges og sendes til tilsynsmyndigheden med kopi til hjemmeundervisere. 

Under tilsynsmødet gennemgår vi den forløbne periodes undervisning. Vi taler om den faglige udvikling og eventuelle udfordringer.

Mange hjemmeundervisere er gode til at dokumentere deres undervisning ved hjælp af f.eks. dagbøger, audiovisuel materiale og produkter, og dette materiale indgår som en naturlig del af tilsynet. Dokumenteres der ikke aftaler jeg med den hjemmeundervisende, hvordan vi kan sikre os, at tilsynet kan få et overblik over undervisningen og dermed sikre, at undervisningen lever op til lovens krav.

Efter endt tilsyn aftales mødedato til næste tilsyn, og der udarbejdes en tilsynsrapport.

Rapporten indeholder en fyldig beskrivelse af hjemmeundervisningen inkl. eksempler på læring og didaktiske metoder samt en beskrivelse af, hvordan den demokratiske dannelse og barnets alsidige faglige udvikling tilgodeses. 

Adgang til denne side kræver abonnement